Złamany ząb

Warstwa szkliwa i zębiny to twarde tkanki zęba osłaniające najważniejszą, bo odpowiedzialną za jego żywotność, miazgę. W związku z tym każde przerwanie tej bariery ochronnej np. złamanie zęba, stanowi istotny czynnik prowadzący do zakażenia, a w konsekwencji obumarcia miazgi.

Rozróżniamy dwa typy złamań zębów.

W przypadku złamania powikłanego dochodzi do bezpośredniego obnażenia miazgi,  a w przypadku niepowikłanego, obnażone zostają jedynie kanaliki zębinowe, w których znajdują się zakończenia włókien nerwowych. Oba typy złamań otwierają wrota dla znajdujących się w jamie ustnej bakterii, które podążając kanałami korzeniowymi, mogą osiągnąć ich wierzchołek, powodując stan zapalny i zakażenie otaczającej ząb kości. Ból zęba w obu przypadkach wynika z narażenia nerwów znajdujących się w miazdze, na czynniki docierające ze środowiska zewnętrznego (ciepło, zimno, zmiany ph)

W przypadku powikłanego złamania najlepszym rozwiązaniem jest leczenie endodontyczne potocznie zwane kanałowym, dzięki któremu usuwamy przyczynę zakażenia i bólu oraz w przeciwieństwie do ekstrakcji zachowujemy ząb w pyszczku.

Przy niepowikłanym złamaniu korony, ząb zabezpieczamy żywicą, która zamyka dostęp do kanalików zębinowych i znosi towarzyszącą temu nadwrażliwość.