Bezpieczne znieczulenie

a-1-of-5

Ponieważ każdy zabieg stomatologiczny musi być bezwzględnie przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym, szczególną wagę przywiązuję do minimalizowania ryzyka  z nim związanego.

Podczas konsultacji, jeszcze przed zakwalifikowaniem pacjenta do zabiegu, przeprowadzam wywiad z opiekunem, czyli zadaję pytania dotyczące samopoczucia pacjenta, współistniejących oraz przebytych chorób, stosowanego leczenia, apetytu, zauważonych objawów, itp. Następnie przeprowadzam badanie ogólne czyli osłuchuję serce i płuca, oceniam wielkość węzłów chłonnych, kolor błon śluzowych, mierzę temperaturę, a także oglądam pyszczek, aby choć mniej więcej zapoznać się z problemem pacjenta i oszacować zakres przewidywanych działań. Podczas tej samej wizyty analizuję wyniki badania krwi (morfologię oraz biochemię). Jeżeli zaistnieje konieczność, zalecam dodatkowe badania takie jak echo serca, koagulogram, analiza moczu, EKG, USG lub tomografię komputerową.

a-3-of-5Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji, umawiam pacjenta na zabieg. Odbywa się on w asyście anestezjologa, który ustala indywidualny dla każdego pacjenta protokół znieczulenia, to znaczy jego rodzaj oraz dawki i drogę podania leków. Wstępem do znieczulenia ogólnego jest tzw. premedykacja czyli podanie leków (najczęściej w formie zastrzyku domięśniowego), których zadaniem jest m.in. zniesienie lęku, niepokoju oraz bólu. Dzięki niej jesteśmy w stanie płynnie wprowadzić zwierzę w stan głębokiego snu, który może być podtrzymany na dwa różne sposoby – wziewnie lub dożylnie.

Znieczulenie wziewne:

Wymaga specjalnej aparatury, dzięki której uzyskujemy mieszankę anestetyczną gazów: tlenu i izofluranu, którą oddycha znieczulony pacjent. Ta forma anestezji uważana jest za najbezpieczniejszą, ponieważ poprzez zmianę stężenia wdychanych gazów możemy z łatwością kontrolować i regulować głębokość znieczulenia. Porównując oba sposoby znieczulenia należy podkreślić, że w przypadku znieczulenia wziewnego również sam proces wybudzania zwierzęcia przebiega znacznie szybciej.

Znieczulenie dożylne:

a-2-of-5Polega na dożylnym podawaniu pojedynczego leku lub mieszanki kilku z nich. Rodzaj środka farmakologicznego zależy od przewidywanego czasu znieczulenia, rodzaju wykonywanego zabiegu oraz stanu zdrowia pacjenta.

Zarówno znieczulenie wziewne jak i dożylne uzupełniane jest znieczuleniem miejscowym, dzięki któremu możemy zredukować dawkę bądź stężenie anestetyku podawanego ogólnie, a tym samym uniknąć nadmiernego obciążenia układu krążenia oraz układu oddechowego. Podczas narkozy podawane są dożylnie płyny, które zapobiegają spadkowi ciśnienia oraz podtrzymują prawidłowy bilans elektrolitów. Dodatkowo każdy znieczulony pacjent podłączony jest do urządzeń monitorujących parametry życiowe. Dzięki temu anestezjolog na bieżąco śledzi zmiany EKG, ciśnienia krwi, liczby uderzeń serca, liczby oddechów, stężenia dwutlenku węgla w wydychanym oraz wdychanym powietrzu, a także zmiany wysycenia krwi tlenem.

Równie ważną rolę przykładam do opieki pooperacyjnej. Anestezjolog czuwa przy zwierzęciu do momentu wybudzenia, podaje tlen oraz leki przeciwbólowe tak, aby okres rekonwalescencji przebiegał w pełnym komforcie. Zwierzę opuszcza klinikę w pełni wybudzone oraz zaopatrzone w listę zaleceń dla właściciela.

a-5-of-5

a-4-of-5