Chirurgia szczękowo-twarzowa

W ramach chirurgii szczękowo – twarzowej, spotykamy się z dwoma głównymi rodzajami pacjentów: onkologicznymi lub pourazowymi. Śmiało więc możemy mówić o chirurgii onkologicznej i chirurgii urazowej.

Chirurgia onkologiczna zajmuje się leczeniem operacyjnym nowotworów i w związku z tym wymaga nieco innego podejścia do pacjenta. Sukces terapii niejednokrotnie uzależniony jest od ogólnego stanu zwierzęcia, rodzaju nowotworu, wielkości guza, jego umiejscowienia, tendencji do wznów a także obecności przerzutów. Zabiegi chirurgiczne nadal uznawane są za podstawową formę walki z chorobą, dlatego istotne jest aby dokładnie oszacować marginesy cięcia tak, aby całkowicie objęły one zmieniony obszar. Obecnie standardem, na podstawie którego określamy rozległość procesu nowotworowego oraz ustalamy zakres zabiegu jest tomografia komputerowa i wykonanie druków 3D. Niejednokrotnie, kiedy niemożliwe jest ustalenie granic „czystego” cięcia, zabiegi chirurgiczne muszą być uzupełnione innymi formami terapii np. chemioterapią, radioterapią, elektrochemioterapią lub immunoterapią.

Rodzaje zabiegów chirurgicznych w chirurgii onkologicznej:

  • maxillectomia – całkowite lub częściowe usunięcie  szczęki
  • mandibulectomia – usunięcie całości lub części żuchwy
  • „debulking” – redukcja masy guza, tak aby usprawnić np. przyjmowanie pokarmu lub oddychanie i poprawić ogólny komfort życia zwierzęcia. Zabieg ten musi być uzupełniony wspomnianymi powyżej formami terapii onkologicznej
  • biopsja wycinkowa lub wycięciowa jako forma dostarczania materiału do badania histopatologicznego

Chirurgia urazowa – zajmuje się leczeniem operacyjnym kości, stawów, zwichniętych zębów oraz tkanek miękkich. Jej głównym celem jest przywrócenie prawidłowych funkcji narządu żucia oraz szybka poprawa komfortu życia pacjenta.

Rodzaje zabiegów chirurgicznych:

  • stabilizacja złamań ( stabilizatory zewnętrzne oraz wewnątrzustne, szyny, płytki tytanowe)
  • stabilizacja zwichniętych zębów
  • stabilizacja spojenia żuchwy
  • chirurgiczne opracowanie uszkodzonych tkanek miękkich

Zabiegi chirurgiczne służą również leczeniu wad wrodzonych takich jak rozszczep podniebienia lub wszelkiego rodzaju deformacje, uniemożliwiające zwierzęciu prawidłowe funkcjonowanie.

Oczywiście po każdym zabiegu chirurgicznym pacjenci zaopatrywani są przeciwbólowo i otaczani opieką szpitalną na czas rekonwalescencji.