Zmiany resporpcyjne, perforacje, zaostrzenia i urazy, 2013