XXI Międzynarodowy Kongres Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt, 2013