Dyplom dla najlepszego wykładowcy Wtorków Klinicznych w roku akademickim 2016/2017