Staż w klinice Dr Vissera, Scottsdale, Arizona, USA

31 marca – 30 kwietnia 2016 r.

Dr Chris Visser to specjalista w dziedzinie stomatologii weterynaryjnej, dyplomata American Veterinary Dental College (AVDC) i European Veterinary Dental College (EVDC), który dał mi możliwość odbycia pod jego opieką aż miesięcznego stażu klinicznego. Dr Visser jest właścicielem trzech klinik weterynaryjnych, w których lekarze zajmują się tylko i wyłącznie stomatologią oraz chirurgią szczękowo – twarzową. Są to ośrodki referencyjne do których kieruje się najpoważniejsze i najtrudniejsze przypadki. W klinice w Scottsdale, asystowałam przy zabiegach stomatologicznych przeprowadzanych przez dyplomatów i rezydentów AVDC: Curta Coffmana, Michaela Balke’a, Donalda Ottena i Kippa Wingo. Oczywiście wszystkie zabiegi odbywały się pod okiem anestezjologa Dr Victorii Lukasik (DVM, DAVCA), dyplomatki w tej dziedzinie od 1997 roku!

A to krótkie podsumowanie tego co udało Nam się zrobić przez ten miesiąc:

  • Byłam obecna przy leczeniu 85-ciu pacjentów, u których wykonaliśmy przede wszystkim: 28 zabiegów leczenia kanałowego, opracowaliśmy i zacementowaliśmy 18 koron protetycznych, ustabilizowaliśmy 3 złamane żuchwy. Poza tym pobieraliśmy wycinki, operacyjnie usuwaliśmy zmiany nowotworowe i zamykaliśmy przetoki ustno- nosowe.
  • Asystowałam przy leczeniu kanałowym jednego geparda.
  • Przeanalizowałam i opisałam setki zdjęć RTG
  • Przeczytałam od deski do deski 2 książki poświęcone stomatologii weterynaryjnej, a 15 innych przejrzałam i przeczytałam to co uważałam za najciekawsze.
  • Brałam udział w jednym szkoleniu dotyczącym stomatologii weterynaryjnej zorganizowanym dla lekarzy praktyki ogólnej i jednym zebraniu zarządu ZOO, dotyczącym kwestii organizacyjnych oraz najciekawszych przypadków leczenia dzikich zwierząt.